Året der gik 2015

Lidt om året der er gået i Ejerforeningen Rantzausgade 50-54 Nørrebro.
Vi har i årets løb måtte sige farvel både til vores formand Maria og yderligere 2 fra bestyrelsen.
Der har i årets løb været flere små og store opgaver at udbedre, lys i gården, yderdøre det ikke har villet lukke grundet dårlige dørpumper, ventilation af kældre, dørtelefoner som ikke har virket, lys i opgangene samt utætte tårne på bagtrapper grundet svampeangreb. Disse ting er nu løst
Vi har fremlagt ønsker for forbedringer af ejendommen. Her er der igangsat udskiftning af hoveddøre i 2016. Der er fremlagt ønske om nyt tag. Bestyrelsen arbejder videre med dette. Bestyrelsen arbejder på at få vores hjemmeside opdateret.

Der blev valgt 2 nye til bestyrelsen, samt en suppleant.

Året der gik… 2013

Altaner – Der blev etableret et altanudvalg, som undersøgte mulighederne for at få etableret altaner i foreningen. Henover sommeren 2013 indhentede udvalget tilbud fra tre altanfirmaer. På baggrund af en rundspørgeundersøgelse, som blev sendt ud i november 2013, erfarede altanudvalget, at der var en stor interesse for altanprojektet. Vi fik 25 tilbagemeldinger og 20 af dem var positive over for projektet. På trods af dette blev altanudvalget desværre nedlagt på grund af manglende ressourcer til et så omfattende projekt.

Facaden – Som en del af vedligeholdelsesplanen for 2013 var ønsket om at forskønne vores bygning. Det nederste af for –og baghusets facade blevet derfor malet i august. Desuden er der lavet murereparationer før malerarbejdet. Vi synes i bestyrelsen, at maleren gjorde et godt stykke arbejde og er meget tilfredse med resultatet.

Kloak i forhuset – Der er foretaget udskiftning af et mørnet rør, som endvidere havde forårsaget rotter, hvorfor 66% af den samlede kloakstrækning under forhuset er blevet skiftet.

Vaskekælderen – Der er blevet opsat vask i vaskekælderen, malet døre og vægge, samt ordnet gulv i gangarealet. Desuden er der blevet opsat isoleringsplaner som loft i gangarealet.

Ny lås i porten – Portlåsen er blevet udskiftet til en Medeco- systemnøgle der er mere modtagelig over for slid. Medeco-nøglen er noget stærkere end Ruko-nøglerne, ligesom den er mere sikker, da det er en systemnøgle der ikke må kopieres.

Tagets tilstand – Bestyrelsen ønsker at påbegynde en undersøgelse af tagets tilstand og få klarlagt hvornår det er hensigtsmæssigt at udskifte taget. Der er ingen aktuelle problemer, men da taget er opdelt i to typer, hvoraf den ene er mere slidt end den anden, ønsker bestyrelsen at vise rettidig omhu ved at få en professionel vurdering af tagets tilstand og restlevetid. Den konkrete aktuelle vurdering, samt anbefaling vil blive eftersendt.

Konsulent arbejde (NCW) – Samarbejdet med Niels fungerer rigtig godt og vi er meget tilfredse med at have ham tilknyttet. Vi arbejder nu på at komme på forkant med problemerne, således at vi forebygger i stedet for at reparere. Netop i forlængelse heraf har bestyrelsen i samarbejde med Niels udarbejdet en vedligeholdelsesplan for årene 2013-2016.

Mange hilsner,
Bestyrelsen E/F Rantzausgade 50-54

Varmeproblemer

Alle beboere bedes kontakte bestyrelsen i tilfælde af problemer med varmen. Henvendelse skal ske på e-mail, rantzaudsgade2200@gmail.com, og ikke direkte til vores VVS´er.

Ved akutte problemer som vandskade og andet bedes I kontakte vores VVS´er direkte.

Mange hilsner,
Bestyrelsen E/F Rantzausgade 50-54